برگزاری مانور اقدام فراگیر تعدیل و بهینه سازی روشنایی معابر

4966 میلیون ریال اعتبار برای مانور اقدام فراگیر تعدیل و بهینه سازی روشنایی معابر و تعمیرات و بهینه سازی شبکه توزیع برق در لرستان هزینه شده است.

به گزارش اختصاصی قاب خبر: مدیرعامل شرکت برق لرستان با اشاره به اینکه احتمالاً در زمستان ۱۴۰۰ با کمبود نیرو مواجه خواهیم شد، افزود: عمده اصلی این مشکل به دلیل کاهش تولید برق توسط نیروگاه‌ها با توجه به سرمای هوا و کاهش سهمیه گاز نیروگاه ها جهت تامین گاز خانگی می باشد.

فریدون خودنیا ادامه داد: با توجه به این پیش‌بینی‌ها، در وزارت نیرو برنامه‌های گسترده‌ای جهت جلوگیری از قطعی های احتمالی به دلیل کمبود تولید برق نیروگاهای گازی در نظر گرفته شده که مانور امروز نیز در همین راستا برگزار می گردد.

خودنیا اظهار کرد: این مانور اقدام فراگیر تعدیل و بهینه سازی روشنایی معابر درون و برون شهری و بهینه سازی شبکه توزیع برق با رویکرد افزایش پایداری سیستم های توزیع برگزار می شود که امیدواریم در نهایت با استاندارد سازی و بهبود پایداری شبکه، افزایش ایمنی و تاسیسات شبکه توزیع در زمستان شاهد خاموشی ناخواسته نباشیم و در نهایت رضایتمندی هم استانی های عزیز فراهم شود.

مدیر عامل برق لرستان ارزش ریالی اقدامات در این مانور را ۴۹۶۶ میلیون ریال اعلام کرد و افزود: در مجموع ۶۸ کیپ و ۲۶۶ نفر نیروی انسانی در سراسر استان حضور دارند.

در ادامه مهندس حسینی مهر معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق لرستان ابراز داشت: در این مانور توسط ۲۰ اکیپ تعمیرات معابر با ۴۴ نفر نیروی انسانی تعداد ۵۲۰ دستگاه چراغ معابر تعدیل می گردد که تعدیل معابر بصورت کاهش توان چراغها و خاموش کردن یک در میان چراغها خواهد بود و با این اقدام به پیک مصرف شبکه در زمستان کمک خواهد شد که ارزش ریالی تعدیل معابر امروز ۱۵۶۰ میلیون ریال خواهد بود.

وی گفت :در بخش تعمیرات خطوط ۲۰ کیلوولت نیز همزمان ۴۸ اکیپ با ۲۲۲ نفر نیروی انسانی ۲۶۱ کیلومتر شبکه توزیع تعمیر و بهینه سازی می شود.
خودنیا تصریح کرد: از جمله این اقدامات تعویض مقره ، شاخه زنی درختان در مسیر شبکه ، رگلاژ شبکه ، آچار کشی اتصالات و… می باشد و ارزش ریالی اقدامات بخش تعمیر خطوط ۳۴۰۶میلیون ریال برآورد شده است.