برگزاری رزمایش منطقه‌ای صنعت آب و برق برای مقابله با سیل

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان گفت: نخستین رزمایش آموزشی تمرینی سیل برای صنعت آب و برق جنوب غرب کشور ۱۸ آبان جاری در خرم‌آباد برگزار می‌شود.

به گزارش قاب خبر: حمیدرضا کرم وند تصریح کرد: باتوجه به اینکه استان های جنوب غرب کشور همواره در معرض تهدیدهای طبیعی از جمله سیل هستند بنابراین آمادگی بیشتر در دستگاه های خدمت رسان آب و برق برای مقابله با این پدیده ضروری خواهد بود.

وی عنوان کرد: به همین دلیل مقدمات برگزاری رزمایشی در سطح جنوب غرب کشور با حضور خوزستان، کرمانشاه و ایلام در لرستان فراهم شده است تا موجب افزایش توانمندی برای مقابله هوشمندانه برابر سیل باشد.

کرم وند ادامه داد: بررسی میزان اثربخشی و کارایی برنامه های آمادگی و مقابله، ایجاد هماهنگی لازم بین دستگاه های صنعت آب و برق، تمرین هماهنگی بین سایر سازمان ها و مردم، تمرین خدمت رسانی به مراکز اسکان اضطراری، ایجاد مهارت و اعتماد به نفس در همکاران و شناسایی نقاط ضعف و قوت، مبادله دانش و تجارب بین اعضای شرکت کننده و برآورد کیفی و کمی تجهیزات و امکانات از مهمترین اهداف مورد نظر اجرای این رزمایش است.