برگزاری رزمایش سراسری زلزله در خرم آباد

فرماندار خرم آباد گفت: رزمایش زلزله و ایمنی هشتم آذرماه جاری همزمان با سراسر کشور در مدرسه شکوه این شهرستان به عنوان پایلوت کشوری برگزار می شود.

به گزارش قاب خبر: جعفر طولابی افزود: ارتقای سطح توانمندی دستگاه های امدادی و خدمات رسان در حوزه مدیریت بحران ضروری است.

وی بر نقش آموزش به عنوان مبنا و اصل بسیار مهم در مواجهه با حوادث تاکید کرد و ادامه داد: گسترس آموزشها در ابعاد عمومی برای مردم و تخصصی برای امدادگران و نیروهای خدمات رسان دستگاه های متولی ضروری است.