برگزاری رزمایش بزرگ تمرینی -آموزشی جنوب غرب کشور برای مقابله با سیل در لرستان

نخستین رزمایش بزرگ آموزشی-تمرینی صنعت آب و برق جنوب غرب کشور با مشارکت شرکت های صنعت آب و برق لرستان و استان های معین خوزستان، ایلام و کرمانشاه و حضور گروه عملیاتی این استان ها در لرستان برگزار شد.

‍به گزارش قاب خبر: مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو در خصوص این مانور اظهار کرد: این رزمایش برنامه ریزی شده با هماهنگی کمیته های مختلف از ستاد وزارت نیرو در ۶ منطقه کشور برگزار شده و خواهد شد که باعث تمرین بیشتر و بازدهی بهتر کار گروهی بین دستگاه ها می شود و توانایی افراد و نیروها را در کار گروهی ارتقا می بخشد.

مقیمی همچنین به اهمیت رصد شرایط اقلیمی در مواقع بحران اشاره و افزود : در حوزه آب در این زمینه به خوبی عمل شده و سامانه های هشدار آمادگی لازم را برای مواجهه با بحران ایجاد کرده است .

وی تصریح کرد: این رزمایش به منظور افزایش توانمندی برای مقابله هوشمندانه در برابر مخاطرات طبیعی بویژه سیل است.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو عنوان کرد: از آنجا که استان های جنوب غربی همواره در معرض تهدید های طبیعی از جمله سیل بوده، بنابراین لزوم آمادگی بیشتر در دستگاه های خدمت رسان حیاتی آب و برق برای مقابله با سیل ضروری خواهد بود.

مقیمی ادامه داد: بررسی میزان اثربخشی و کارایی برنامه های آمادگی و مقابله، ایجاد هماهنگی لازم بین دستگاه های صنعت آب و برق، تمرین هماهنگی بین سایر سازمان ها و مردم، تمرین خدمت رسانی به مراکز اسکان اضطراری، ایجاد مهارت و اعتماد به نفس در همکاران و شناسایی نقاط ضعف و قوت، مبادله دانش و تجارب بین اعضای شرکت کننده در رزمایش، برآوردکیفی و کمی تجهیزات و امکانات و … از مهم ترین اهداف مورد نظر اجرای رزمایش است.