برگزاری دهمین رزمایش سراسری قطع‌برق و ارزیابی مولدهای برق اضطراری

دهمین رزمایش سراسری قطع برق و ارزیابی آماده به کاری مولدهای برق اضطراری مراکز حیاتی، حساس،مهم و ضروری در ۱۲ مرکز استان لرستان با شعار پدافند غیرعامل، ایران پایدار برگزار شد.

به گزارش قاب خبر: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان اظهار کرد: در این رزمایش ۱۲ سازمان که ۵ مرکز آن منتخب شرکت توانیر و ۷ مرکز منتخب شرکت توزیع برق استان شامل مراکز مهم، حیاتی و حساس و راهبردی می‌باشد که در این مانور دیزل های اضطراری مراکز بدون هماهنگی قطع و در نهایت ارزیابی مورد نیاز بر اساس چک لیست های مصوب استاندارد صورت و نتایج به وزارت نیرو، شرکت توانیر و استانداری ارسال خواهد شد.

فریدون خودنیا ادامه داد: ۱۷۸ مرکز حساس، مهم و ضروری در سطح استان وجود دارد که ۲۲ مرکز حساس، ۱۲۶ مرکز مهم و ۳۰ مرکز ضروری است.

وی اظهار کرد: در سال گذشته ۱۷۸ مورد ارزیابی از دیزل ژنراتورهای حساس انجام شد که در سال جاری هم ۲۱۲ مورد تا به حال صورت گرفته و به صورت مستمر هم ایرادها رفع خواهند شد.

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق لرستان در این مانور افزود: هدف از مانور پدافند غیر عامل این است که زمانی برق قطع شود مراکز حساس و ضروری در ارائه خدمات به مردم خللی ایجاد نشود.

عبدالرضا حسینی مهر اظهار کرد: در این راستا بر اساس دستورالعمل های حوزه پدافند غیر عامل این مراکز حساس و ضروری موظف هستند در صورت قطعی برق برای خودشان مولد یا ژنراتورهای برق خریداری و آماده به کار باشد تا سریعا وارد مدار شوند و کمبود برق را جبران کنند.

وی ادامه داد: در این مانور همکاران با ورود به مراکز تعیین شده برق مراکز را قطع و واکنش مولد آن مرکز را نسبت به قطع برق می‌سنجند که درصورت مشکل بتوانند آن را عیب یابی و رفع کنند.

این مسئول ادامه داد: علیرغم اینکه مراکز حساس موظف هستند تعمیر و سرویس مولد ها را انجام دهند، شرکت توزیع برق به صورت ماهانه این وظیفه را انجام میدهد که امروز خوشبختانه تمام مراکز مورد نظر با قطع برق مولد آنها وارد مدار شد.