برگزاری جلسه هماهنگی همایش ملی احیای بنگاه های اقتصادی

جلسه ویدئو کنفرانس با موضوع هماهنگی بیشتر جهت برگزاری همایش ملی احیای بنگاه های اقتصادی، به ریاست محسن کوشش تبار؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور و با مشارکت معاونین هماهنگی امور اقتصادی استانداری ها برگزار شد.

به گزارش قاب خبر: در این جلسه وبیناری از استان لرستان، ابراهیمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و جناب، مدیرکل جذب و سرمایه گذاری استانداری حضور داشتند.

همایش ملی احیای بنگاه های اقتصادی، بنا به دستور دکتر احمد وحیدی، وزیر کشور مبنی بر ارائه عملکرد دولت سیزدهم، صبح روز دوشنبه چهارم تیرماه  در محل سالن همایش های وزارت کشور و با حضور معاونین هماهنگی امور اقتصادی استانداری های سراسر کشور، مدیران عامل و چند تن از کارکنان دو واحد احیا شده  منتخب هر استان، برگزار خواهد شد.