برگزاری اولین میز تخصصی صادرات سنگ 

اولین میز تخصصی صادرات سنگ استان برگزار شد

به گزارش قاب خبر:  اولین میز تخصصی صادرات سنگ استان، ضمن تاکید بر لزوم کسب سهم شایسته استان از بازارهای جهانی، مسایل و مشکلات مختلف در سه حوزه ساختاری،فنی و بازاریابی مورد بحث بررسی قرار گرفت .

همچنین پس از بحث و تبادل نظر کامل پیرامون راههای برون رفت از وضعیت موجود ،تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید:

۱-مقرر شد بمنظور تجمیع و تمرکز حمایت ها،تسهیلات و مشوق های صادراتی دستگاه های مختلف و راهبری و جهت دهی فعالیتهای تجاری حوزه سنگ استان در ایجاد شرکت EMC محصولات معدنی استان تسریع گردد.

۲-پیشنهاد گردید با همکاری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان نسبت به برگزاری نمایشگاه و همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری در حوزه سنگ استان اقدام گردد.

۳- مقرر شد بمنظور تبیین کامل وضع فعلی ،دستگاههای ذیمدخل فهرست کامل معادن فعال و صنایع فرآوری سنگ استان را احصا و در اختیار معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت قرار دهند.

۴- مقرر گردید برنامه عملیاتی توسعه صادرات سنگ استان توسط شرکت مدیریت صادرات و با همکاری اداره بازرگانی خارجی صمت لرستان تدوین گردیده و کلیه نیازهای آموزشی ،پژوهشی،اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری و بازاریابی ،برگزاری و مشارکت در نمایشگاه‌های خارجی، دعوت از سرمایه گذاران و کارآفرینان فعال در این حوزه دیده شود.

۵- مقرر شد به موازات تشکیل جلسات میز ، با تشکیل گروه کاری در فضای مجازی زمینه اطلاع رسانی کلیه مشوق ها، حمایتها و رویدادهای تولیدی و تجاری فراهم گردد
۶- مقرر گردید بمنظور تبلیغات و اطلاع‌رسانی موثر ظرفیتهای موجود در حوزه سنگ استان ،با همکاری و مساعدت شرکت شهرکهای صنعتی و اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان ،ایجاد یک سایت اطلاع رسانی چند زبانه برای سنگ بررسی گردد.

۷-مقرر شد علاوه بر سایت اطلاع رسانی ،شرکت مدیریت صادرات استان نسبت به تهیه کاتالوگ معرفی واحدها و محصولات تولیدی استان به سه زبان زنده دنیا اقدام نماید.

۸- مقرر گردید اداره بازرگانی خارجی با تبیین مسیر آینده میز و تشریح دستاوردهای برنامه ریزی شده توسط شرکت مدیریت صادرات و میز تخصصی صادرات سنگ ،مراتب را بصورت کامل و جامع به نماینده عالی دولت استاندار منعکس و انتظارات و توقعات اعضای میز را در همین نامه یادآوری نماید.