برگزاری آزمون تخصصی انتصاب پست‌های سازمانی امور اقتصادی و دارایی لرستان

قاب خبر: اولین آزمون تخصصی انتصاب برخی از پست‌های سازمانی بلاتصدی با نظارت دکتر علی محمدی نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، رضا خادمی رییس اداره حراست و معصومه میرزاده رییس اداره امور اداری و تدارکات در محل سالن جلسات اداره‌کل برگزار شد.

به گزارش قاب خبر: در این آزمون که جهت تصدی پست‌های معاون‌ذیحساب، کارشناس‌مسئول روابط عمومی و رییس گروه سرمایه‌گذاری از طریق فراخوان عمومی بین کارکنان اداره‌کل برگزار گردید، ۹ نفر در مرحله اول جهت شرکت در آزمون و مصاحبه تخصصی مدارک خود را تحویل دادند.

در نهایت پس از تطبیق مدارک و شرایط احراز انتصاب درخواست‌کنندگان، ۶ نفر حائز شرایط لازم جهت شرکت در این آزمون شدند.

لازم به توضیح است که این آزمون بصورت سالانه و جهت ارتقاء از سطح کارشناسی به بالا در دو مرحله آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی برای انتصاب تمامی پست‌های بلاتصدی در راستای شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران و کارکنان حوزه‌های مختلف اداره‌کل برگزار می‌گردد.

شرکت‌کنندگان می‌بایست امتیاز لازم را طبق آیین‌نامه انتصاب که توسط مدیرکل و معاونین اداره‌کل در شاخص‌های مختلف تدوین گردیده است، کسب نمایند.