برپایی ایستگاه سلامت در کلینیک فوق تخصصی شهدای عشایر

قاب خبر: رئیس بیمارستان شهدای عشایر گفت: با تلاش پرستاران مرکز آموزشی درمانی شهدای عشایر، در روز ایمنی و گرامیداشت آن، با برپایی ایستگاه سلامت به مراجعین کلینیک تخصصی و فوق تخصصی مرکز ،خدمات متنوعی ارائه شد.

به گزارش قاب خبر: حسنی تصریح کرد: با توجه به شعار امسال ایمنی بیمار(صدای مددجویان را بالا ببرید ) و با هدف آموزش شاخص های آن ، ایستگاه سلامت در کلینیک فوق تخصصی شهدای عشایر برپا و خدمات سلامت  ،آموزش اهداف و شاخصهای ایمنی وآموزش چهره به چهره ارائه گردید.

 

این اقدام باهمکاری واحد ایمنی ،آموزش و کنترل عفونت تا پایان وقت اداری ادامه یافت.