برنامه ریزی برای ورود جوانان دارای مهارت به بازار کار

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت: با همکاری دانشگاهها و مراکز آموزشی مهارتی دولتی و خصوصی برنامه ریزی شده تا جوانان بتوانند با داشتن مهارت های لازم به بازار کار وارد شوند .

به گزارش قاب خبر: علی آشتاب افزود: جوانان جویای کار نباید به فکر استخدام در ادارات دولتی باشند و نگرشان را نسبت به پشت میز نشینی تغییر دهند.

وی ادامه داد:زیرا با کارآفرینی و خلاقیت در بازار کار آزاد می توانند هم در تولید مشارکت کنند و هم منجر به توسعه منطقه خود خواهند شد .