برق رسانی به یک روستا در پلدختر

رئیس اداره برق معمولان گفت: کار برق رسانی به روستای صیاد منصور آمیران کوشکی انجام شد.

به گزارش قاب خبر: علی محمودی افزود: برای برق رسانی به این روستا هزینه ای بالغ بر ۱۰۰ میلیون تومان صرف شده است.

وی ادامه داد: یک دستگاه پست ۵۰ کیلو ولت برای تقویت ولتاژ برق این روستا نصب شد که با افتتاح آن ۱۴ خانوار از نعمت برق برخوردار شدند.