برای حاج قاسم

درود می‌فرستم به سردار صلح و امنیت. درود می‌فرستم به کسی که نامش آرامش‌بخش مظلومین جهان و عکسش مرهمی بر تمام درد آزادخواهان جهان است.

سلام ای جوانمرد و ای قهرمان تمام داستان‌های واقعی که مردم عاشقانه با چشمانی که خون می‌گرید از نبود تو دلتنگند.

باید با صدایی بلند و رسا به همه جهانیان اذعان داشت که ما در بستر خوابی ناز فرو غلطیده بودیم که سردار ما را بی‌رحمانه شهید کردند، ولی یاد و نام او تا سالیان سال نسل به نسل به آیندگان منتقل خواهد شد و بی‌گمان دلاور مردانگی‌های این بزرگمرد را می‌ستایند و برای پاسداری از راه شرافتمندانه او جانانه یاد و نام او را زنده و جاویدان خواهند ساخت.

آن سردار بزرگ اسلام با پیروی محض از ولی خدا، هیمنه استکبار را فرو ریخته بود و سردمداران استکبار و صهیونیسم را به زانو درآورده بود و با تلاش و مجاهدت شجاعانه خود در صف مقدم مبارزه با تروریسم بین‌الملل و سرسپردگان کور و کر آنها، خواب شیرین را بر شیاطین خفته در کاخ‌های ستم تلخ کرده بود.

امروز اگر چه حاج قاسم در میان ما نیست اما مکتب حاج قاسم زنده است و دشمنان ایران اسلامی باید بدانند که جوانان انقلابی، شاگردان این مکتب و سردارانی چون شهید حاج قاسم سلیمانی هستند و همواره راه و روش ایشان را جهت پایداری این مرز و بوم و شکوفایی هرچه بیشتر آن، سرمشق خود قرار خواهند داد.

اینجانب ضمن ادای احترام به روح بلند و ملکوتی سردار بزرگ اسلام، شهید حاج قاسم سلیمانی و همچنین ابومهدی المهندس و همراهان‌شان، بار دیگر با شهیدان این سرزمین تجدید میثاق کرده و امید است به یاری خداوند، این راه، که راه رهایی ملت‌های مظلوم و ستمدیده از چنگال قدرت‌های استکباری است، با قوت ادامه یابد.

✍پیام عالیخانی چگنی