بازنشسته شدن بیش از یک هزار کارگر مشاغل سخت در لرستان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت: یک هزار و ۸۴۴ نفر از کارگران فعال در مشاغل سخت و زیان آور استان طی سال جاری پیش از موعد بازنشسته شدند.

به گزارش قاب خبر: سید فرهاد ناصری نیا تصریح کرد: امسال ۲ هزار و ۱۴۴ پرونده بازنشستگی پیش از موعد در کمیته بدوی و ۳۵۳ درخواست در کمیته تجدید نظر رسیدگی شد.

وی ادامه داد: پس از رسیدگی درخواست های مذکور در این کمیته ها، امسال یک هزار و ۶۸۷ درخواست در کمیته بدوی و ۱۵۷ درخواست در کمیته تجدید نظر مورد تایید قرار گرفت و برای مراحل بعد به سازمان تامین اجتماعی استان ارسال شدند.

مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت: کارفرمایان موظف به ایمن سازی محیط کار و رعایت آئین نامه های مرتبط برای ایجاد محیطی امن برای کارگران می باشند.

وی ادامه داد: طبق قانون بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور، کارگران بیمه شده اینگونه مشاغل که بر اثر عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد، تنشی بالاتر از ظرفیت طبیعی به آنها وارد شود، می توانند تقاضای بازنشستگی بدهند.

ناصری نیا به نحوه ثبت نام دریافت سختی کار و بازنشستگی پیش از موعد کارگران اشاره کرد و گفت: کارگران مشاغل سخت جهت پیگیری مراحل سختی کار، باید ابتدا درخواست خود را در سایت sakht.tkrtehran.ir ثبت و پس از بررسی و صدور رای توسط کمیته استانی، تامین اجتماعی فهرست شغل‌های بیمه را با شغل کارگر تطبیق و مراحل بازنشستگی کارگران را انجام خواهد داد .

وی گفت: به موجب آیین نامه بازنشستگی قانون مشاغل سخت و زیان آور همه کارگران مشغول در کارهای سخت با پرداخت حق بیمه متوالی می توانند بدون برهم خوردن توالی سوابق بیمه خود پس از ۲۰ سال بازنشسته شوند.