بازنشسته شدن بیش از یکهزار نفر در مشاغل زیان آور در لرستان

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان لرستان گفت :طی نه ماهه سال جاری یک هزار 218 نفر از کارگران شاغل در مشاغل سخت بازنشسته شدند .

به گزارش قاب خبر: علی آشتاب افزود: طی سال جاری یک هزار ۵۶۳ درخواست به دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور ارجاع شده است که پس از بررسی در کمیته های بدوی و تجدید نظر تعداد هزار و ۲۱۸ درخواست در این کمیته ها تایید و برای اقدام های بعدی به سازمان تامین اجتماعی ارسال شده اند .

وی ادامه داد: کارگران مشغول در مشاغل سخت و زیان آور با ۲۰ سال سابقه کار متوالی و یا ۲۵ سال سابقه کار متناوب می توانند درخواست بازنشستگی بیش از موعد خود را در سامانه الکترونیکی sakht.tkrtehran.ir بارگذاری نمایند ، تا تقاضای آنها در کمیته های تخصصی بدوی و تجدید نظر مرتبط با مشاغل سخت و زیان آور مورد بررسی قرار گیرد.