بازسازی و بهسازی پارک اسدآبادی در دست اجرا

شهردار خرم آباد گفت: بازسازی و بهسازی پارک اسدآبادی در حال انجام است.

به گزارش قاب خبر: سعید فتوحی افزود: با توجه به فرسوده بودن و مطالبه شهروندان ساکن محله اسدآبادی مبنی بر اصلاح ساختار و بهسازی پارک اسدآبادی اجرای این پروژه آغاز و در حال اجرا است.

وی تصریح کرد: این پارک با الگو گرفتن از باغ ایرانی در فضایی بالغ بر هشت هزار مترمربع توسط پیمان کار در حال اجرا می باشد.

فتوحی گفت: احداث، توسعه، بهسازی و نوسازی پارک ها در محله های مختلف سطح شهر یکی از برنامه های اصلی است.