بازرسی و نمونه برداری از ۲ هزار و ۳۸۲ واحد تولیدی و شهربازی

مدیرکل استاندارد لرستان اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون 2 هزار و 382 مورد بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی و شهربازی ها صورت گرفته است.

به گزارش قاب خبر: مرضیه قنبریان تصریح کرد: از این تعداد، ۶۹۳ مورد بازرسی از واحدهای تولیدی تحت پوشش و تاسیسات گاز پرکنی استان انجام شده است.

وی ادامه داد: همچنین در این مدت ۸۳۷ مورد نمونه برداری از فرآورده های تولیدی استان انجام شده که جهت آزمون به آزمایشگاه های اداره کل و آزمایشگاه های همکار ارسال شد.

قنبریان گفت: هم چنین در راستای نظارت بر استانداردسازی وسایل تفریحی مستقر در شهربازی ها و زمین های بازی، از ابتدای سال جاری تاکنون ۸۵۲ وسیله بازی، مورد بازرسی کارشناسان استاندارد قرار گرفته است.

گفتنی است بر اساس ماده ۱۹ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، کارشناسان استاندارد مجاز هستند به محل های تولید، بسته بندی، تمرکز، عرضه و فروش کالاها و یا خدمات مشمول استاندارهای اجباری وارد شوند و به بازرسی و نمونه برداری بپردازند.