بازدید میدانی بررسی راه دسترسی، راه شکافی و محل ایجاد کارخانه شن ماسه

مهندس فرشید فلاحی نژاد معاونت فنی عمرانی، مهندس رضا خدامرادی مدیر عامل سازمان عمران و باز آفرینی شهری شهرداری خرم آباد، مهندس گوهری معاونت سازمان از سایت بهره برداری از معدن شن و ماسه کوهی بازدید نمودند.

به گزارش قاب خبر: در این بازدید میدانی، راه دسترسی ، راه شکافی و محل ایجاد کارخانه شن ماسه برای راه اندازی مورد بررسی قرار گرفت.

با راه اندازی کارخانه تولید شن و ماسه، شهرداری خرم آباد از نظر خرید شن، ماسه و مصالح آسفالت خود کفا خواهد شد.

قابل ذکر است: مجوز بهره برداری معدن و خرید کارخانه با پیگیری شهردار خرم آباد و اعضای شورای اسلامی شهر در حال انجام است.