بارگیری بیش از ۴۱۰ هزار تن محموله در راه آهن لرستان

رکورد تناژ بارگیری در بازه زمانی ۱۱ماهه سال ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه در ۹ سال اخیر شکسته شد.

به گزارش قاب خبر: مدیر کل راه آهن لرستان افزود : باعنایت به سیاست های دولت محترم در راستای افزایش سهم حمل و نقل ریلی بعنوان حمل و نقل سبز نسبت به سایر صنوف حمل و نقلی و توسعه صادرات غیرنفتی(کلینگر صادراتی) میزان تناژ بارگیری و حمل محمولات(کلینکر، گندم و…) در این اداره کل در ۱۱ ماهه سال جاری بمیزان ۴۱۰۱۲۹ تن در غالب ۷۲۱۰ واگن صورت پذیرفته است.

رحمت نژاد اظهار کرد: این مقدار در مقایسه با مدت مشابه در ۹ سال اخیر بی سابقه بوده و رکورد تازه ای در این خصوص به ثبت رسیده است.