ایمن سازی و تاب آوری خط لوله تغذیه الشتر و فیروز آباد

مدیرعامل شرکت گاز لرستان گفت: در راستای افزایش ایمنی و تاب آوری شبکه گاز، تعمیرات و جابه جایی تجهیزات خط تغذیه شهرستان های الشتر ، فیروز آباد و روستاهای تابعه با ایمنی و موفقیت کامل انجام شد.

به گزارش قاب خبر: کرم گودرزی ضمن تاکید بر رعایت نکات ایمنی و ارائه توصیه های فنی، افزود: با توجه به لزوم آمادگی کامل جهت ورود به فصل سرد سال و خدمات رسانی مطلوب به مردم عزیز شهرستان های الشتر و فیروزآباد ، تعمیرات ،مقاوم سازی و تاب آوری خط تغذیه مذکور با تلاش و توان فنی مجموعه کارکنان بهره برداری با ایمنی و موفقیت به اتمام رسید .

وی ادامه داد : برنامه ریزی و هماهنگی تعویض و جابه جایی سه عدد شیر و تجهیزات جانبی و حذف یک عدد شیر بین راهی در چهار جبهه کاری متفاوت و گروههای عملیاتی مجزا بمدت ۲۴ ساعت برنامه ریزی شده بود که با تلاش جدی و اقدام سریع همکاران در کمتر از ۸ ساعت تعمیرات با ایمنی کامل به اتمام رسید و خط لوله در مدار بهره برداری قرار گرفت .

گودرزی تصریح کرد: با توجه به ضرورت تعمیرات مذکور، با حداقل زمان ممکن و عدم قطع گاز گسترده بخش های خانگی و صنعتی شهرهای الشتر و فیروز آباد و روستاهای تابعه ، استفاده از توان عملیاتی شرکت در بخش تجهیزات و نیروی انسانی علاوه بر اقدام به موقع و به حداقل رساندن تعمیرات باعث صرفه جویی مالی قابل ملاحظه ای گردید .