ایجاد دپارتمان تخصصی ورشو در بروجرد

مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان گفت: دپارتمان ورشو سازی در شهر بروجرد تشکیل شده است.

به گزارش قاب خبر: سید امین قاسمی ادامه داد: ‌دپارتمان ورشو سازی در شهر بروجرد به‌ منظور تدوین استانداردهای آموزشی بصورت کوتاه‌مدت و بلندمدت با همکاری اداره میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، اداره فنی و حرفه‌ای شهرستان بروجرد و دبیرخانه شهر ملی ورشو شکل گرفته است.

وی بیان کرد: ‌در این پروژه تدوین مباحث کلیدی و تهیه سرفصل‌های آموزشی و اخذ گواهی استاندارد توسط معاونت صنایع‌دستی این اداره‌ کل در سال ۹۷ انجام شده است.

مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان گفت: در تیرماه سال ۱۳۹۱، مهارت فن روی ورشو به شماره ۱۰۶۱ و در اسفند ۱۳۹۶، قلم‌زنی روی ورشو در شهر بروجرد به شماره ۱۵۶۰ در فهرست آثار ناملموس کشور به ثبت رسیده است.