اهمیت نقش دانشگاه‌ها درنظام حکمرانی و توسعه کشور و استان

استاندار لرستان با تاکید بر لزوم تشکیل کارگروه‌های مشترک دانشگاهی در استان افزود: تشکیل کارگروه‌های تخصصی دانشگاه‌ها، به منظور تسهیل ارتباط موضوعی دانشگاه‌های استان با بخش‌های مختلف جامعه و افزایش اثربخشی دانشگاه در حل معضلات و مشکلات مختلف تاثیرگذار خواهد بود.

به گزارش قاب خبر: ابوطالب شفقت در دیدار با روسای دانشگاه‌های لرستان با اشاره به اهمیت نقش دانشگاه‌ها در نظام حکمرانی و توسعه کشور و استان گفت: با توجه به اینکه دانشگاه‌ها مجموعه‌های علمی و فرهنگی هستند می‌توانند منشأ تحولات و زمینه‌ساز نقش‌آفرینی جوانان باشند که در این راستا نیازمند تشکیل کارگروه‌های مشورتی تخصصی علمی برای تحقق حکمرانی اسلامی هستیم.

شفقت تصریح کرد: به منظور پیگیری مسائل و مشکلات دانشگاه‌ها و بیان نقطه‌نظرات استادان و اعضای هیات رئیسه دانشگاه‌ها در جلسات آنها حضور پیدا خواهد کرد.

وی افزود: امیدواریم با ارتباط و تعامل بین دولت و دانشگاه و همچنین جامعه بهره‌بردار مانند صنعت و کشاورزی بتوانیم هم‌افزایی بیشتری داشته باشیم که نقش علم و فناوری را بیشتر در جامعه توسعه دهیم.