اهدا عضو کودک ۶ ساله

مسئول هماهنگ کننده اهدا عضو بروجرد گفت: اهدای اعضای بدن یک کودک ۶ ساله ساکن ازنا به دو بیمار نیازمند، زندگی دوباره بخشید.

به گزارش قاب خبر: زهرا امرایی تصریح کرد: اعضای بدن این کودک ۶ ساله که ۲۶ آبان هنگام بازی دچار حادثه شده و به بیمارستان چمران بروجرد منتقل شده بود پس از رضایت والدین به دو بیمار نیازمند اهدا شد.