انعقاد تفاهم نامه اجرای آبیاری تحت فشار در ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی زاغه

کشاورزان و بهره بردان در راستای اجرای طرحهای  آبیاری تحت فشار اعم از انفرادی و تجمیع در سطح استان استقبال چشمگیری دارند.

به گزارش قاب خبر: با توجه به محدودیت اعتبارات در سطح کلان جلسه ای به ریاست سید عماد شاهرخی رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان و با حضور مدیر بازرسی و پاسخگویی به شکایات مردمی، مدیر و مسئول طرح و برنامه آب و خاک استان، سرمایه گذار طرح و نمایندگان کشاورزان روستای خلیلان از توابع بخش زاغه، تشکیل شد .

در این جلسه مقرر شد، پس از صدور مجوز بهره برداری از وزارت نیرو و اجرای تعهدات شرکت آب منطقه ای توسط سرمایه گذار، مدیریت آب و خاک متناسب با برآورد و طراحی ۲۰۰ هکتار از اراضی منطقه متناسب با اعتبارات ابلاغی نسبت به خریداری لوله اقدام و تحویل تعاونی تولید منطقه به عنوان نماینده کشاورزان و بهره برداران نماید.

لازم به ذکر است تفاهم نامه مشترک سرمایه گذار و کشاورزان منطقه به عنوان کارفرمای طرح منعقد شده که در قبال سهم خودیاری کشاورزان دو سال اراضی به صورت اجاره در اختیار سرمایه گذار قرار گیرد.