انتقال زندان مرکزی بروجرد به بیرون از شهر

مدیر کل زندانهای استان لرستان گفت: مقدمات انتقال زندان مرکزی بروجرد به خارج از محدوده شهری فراهم شده است.

به گزارش قاب خبر: عبدالمجید کشوری افزود: این موضوع انتقال زندان به بیرون از شهر می تواند گام مهمی در بهبود اقدامات اصلاحی ، تربیتی و امنیتی باشد .

وی تأکید کرد: تصمیم گیری در خصوص انتقال زندان بروجرد نیازمند همکاری های دستگاههای مختلف و البته منابع مالی است از این رو همه باید با نگاه ویژه به این موضوع کمک نمایند.

کشوری با اشاره به تکالیف قانونی برای اجرایی شدن این طرح، افزود : عملیات انتقال زندان ها به خارج از شهرها که بعنوان قانون در سال ۱۳۸۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده طبیعتا مستلزم فراهم شدن مقدماتی است که هم افزایی دستگاههای متعددی را طلب می کند .