انتصاب مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری خرم آباد

مهرداد علی پناه؛ بعنوان مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری خرم آباد منصوب شد.

به گزارش قاب خبر: طی حکمی از طرف سعید فتوحی، شهردار خرم آباد، مهرداد علی پناه به عنوان مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری خرم آباد منصوب شد.

پیش از این، مهرداد فلاح عهده دار این مسئولیت بود.

سوابق مهرداد علی پناه:

مشاور فرهنگی، اجتماعی شهرداری خرم آباد

معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه ۲

معاونت فرهنگی، اجتماعی شهرداری خرم آباد

معاونت ورزشی شهرداری خرم آباد

مشاور فرهنگی مدیریت آموزش و پژوهش استانداری لرستان

مشاور ایثارگران شهردار خرم آباد

عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر خرم آباد دوره چهارم

عضو کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر دوره چهارم

عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر دوره پنجم

رابط امور اجتماعی شهرداری خرم آباد

مشاور شهردار منطقه ۲

مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه ۲

مسئول حفاری های شهرداری منطقه ۲

مسئول نظارت عمران شهرداری منطقه ۲

مسئول ماشین آلات شهرداری منطقه ۲

عضو انجمن روابط عمومی ایران از سال ۸۸

مسئول ورزشی شهرداری منطقه ۲

عضو کمیسیون ماده ۱۱ سازمان فرهنگی ورزشی

مسئول تربیت بدنی حوزه شهید توکل مصطفی زاده (بسیج ادارات)

مسئول فرهنگی ورزشی بسیج ادارات حوزه شهید توکل مصطفی زاده