انتصاب سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان منصوب شد.

به گزارش قاب خبر: استاندار لرستان با صدور حکمی سیروس ابراهیمی را به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان منصوب کرد .
سیروس ابراهیمی، سابقه معاونت اداره کل سیاسی استانداری، دبیر مبارزه با مواد مخدر استان، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، فرماندار کوهدشت و مدیرکل امور استان های میراث فرهنگی،  صنایع دستی و گردشگری کشور را در کارنامه خود دارد .

پیش از این اسد عبدالهی مسئولیت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان را بر عهده داشت .