انتصاب سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

طی حکمی از طرف دکتر بهرام دلفان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دکتر یحیی بهاروند ایرانیان فوق تخصص خون و سرطان به عنوان سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان منصوب شد.

به گزارش قاب خبر: دکتر بهاروند ایرانیان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان و در کارنامه اجرایی خود مسئولیت بیمارستان آموزشی درمانی شهدای عشایر و معاون آموزشی بیمارستان فوق تخصصی شهید رحیمی شهرستان خرم آباد را نیز مدتی عهده دار بوده است.

پیش از این مسئولیت معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان را دکتر صدیقه ندری بر عهده داشته است.