امیرعبداللهیان: مذاکرات از سر گرفته می‌شود

وزیرخارجه در دیدار مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا: ما با جدیت در حال بررسی سوابق مذاکراتی هستیم و دولت جدید مذاکرات را از سر خواهد گرفت. دولت آقای رئیسی در چارچوب اصول، عملگراست و لذا بدنبال نتیجه عملی در مذاکرات است. ملاک ما عمل طرف‌های مقابل است و نه اظهار نظر آنها نه اتلاف وقت […]

وزیرخارجه در دیدار مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:

ما با جدیت در حال بررسی سوابق مذاکراتی هستیم و دولت جدید مذاکرات را از سر خواهد گرفت.

دولت آقای رئیسی در چارچوب اصول، عملگراست و لذا بدنبال نتیجه عملی در مذاکرات است.

ملاک ما عمل طرف‌های مقابل است و نه اظهار نظر آنها

نه اتلاف وقت می‌کنیم، نه رفتار غیر سازنده آمریکا را میپذیریم و نه کشور را معطل وعده‌های توخالی سابقه‌دار خواهیم کرد.