امضای تفاهم نامه برای ساخت دو مدرسه در نورآباد

دو واحد آموزشی در مناطق کم برخوردار شهرستان نورآباد به همت آقای علی اصغر ملک خیر مدرسه ساز احداث خواهد شد.

به گزارش قاب خبر: تفاهم نامه ساخت دو واحد آموزشی در روستاهای سرخابجو و کولمز شهرستان نورآباد به امضا رسید.