افزایش ۱۹درصدی پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌های لرستان

مدیرکل امور مالیاتی لرستان گفت: ۸۵ میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش‌افزوده طی ۹ ماهه امسال به شهرداری‌ و دهیاری‌های این استان پرداخت شده است.

به گزارش قاب خبر: هادی ملکشاهی افزود: میزان پرداختی امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۹درصد افزایش یافته است و سه درصد عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان به منظور توسعه عمران شهری و روستایی واریز می شود.

وی ادامه داد: این نوع مالیات مصداق واقعی عدالت مالیاتی است که هزینه ای برای تولیدکنندگان ندارد و مصرف‌کننده با توجه به میزان مصرف آن را پرداخت نموده است.

ملکشاهی تصریح کرد: ابن مبالغ صرف عمران و آبادانی شهرها و حتی دورترین نقاط محروم استان در روستاها می شود و باعث توسعه متوازن بر اساس سرانه جمعیتی خواهد شد.

مدیرکل امور مالیاتی لرستان ادامه داد: تبلیغات و اطلاع‌رسانی صحیح و بهنگام از نحوه مصارف حاصل از درآمدهای مالیاتی و تبیین آثار پرداخت مالیات؛ موجب فرهنگ‌سازی؛ همکاری و مشارکت بیشتر مردم می شود.