افزایش ۱۰ درصدی مشارکت مردم لرستان در مرحله دوم انتخابات

رییس ستاد انتخابات لرستان گفت: مشارکت مردم استان در مرحله دوم چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری حدود ۱۰ درصد به نسبت مرحله نخست افزایش یافته است.

به گزارش قاب خبر: احسان یاوری تصریح کرد: لرستان یک استان مهاجرفرست است و افراد واجد شرایط رای دادن در این استان به دلیل مهاجرت بسیاری از آنها، کمتر از کد ملی های احصا و اعلام شده است‌.

وی ادامه داد: بنابراین یک عدد مربوط به ساکنان لرستان است که آرای آنها در استان جمع آوری می شود و عده ای نیز که به عنوان واجدان شرایط رای دادن استان اعلام شده اند در سایر استان ها رای داده اند.

یاوری بیان کرد: بدون در نظر گرفتن افرادی که از لرستان مهاجرت کرده اما در تعداد افراد واجد شرایط رای دادن محاسبه شده اند، مشارکت مردم استان در این دوره تا حدود ۶۰ درصد هم تخمین زده می شود.

وی افزود: اما بر اساس آمار رسمی مشارکت مردم لرستان تاکنون نسبت به دور قبل ۱۰ درصد افزایش یافته است.

رییس ستاد انتخابات لرستان گفت: شمارش آرا پس از پایان رای گیری در شعب روستایی استان با اخذ اجازه از ستاد کشور انجام شد و پایان یافته است اما در شعب شهری همچنان رای گیری ادامه دارد.