اعلام آمار مشارکت لرستانی ها در انتخابات

در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری حدود ۴۷ درصد از واجدین شرایط در استان لرستان در انتخابات شرکت کردند.

بر اساس اعلام دبیر ستاد انتخابات استان، در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری حدود ۴۷ درصد از واجدین شرایط در استان لرستان در انتخابات شرکت کردند.

در مرحله دوم انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری در لرستان مسعود پزشکیان ۳۵۹ هزار و ۳۸۰ رای و سعید جلیلی ۳۶۲ هزار و ۸۶۱ رای کسب کردند.

به گفته، دبیر ستاد انتخابات لرستان از ۷۳۴ هزار و ۷۳۰ رأی آرای ماخوذه استان ۷۲۲ هزار و ۲۴۱ رأی صحیح و ۱۲ هزار و ۴۸۹ رأی باطله اعلام شد.