اعضای هیأت علمی دانشگاه لرستان در فهرست دانشمندان برتر دنیا

رئیس دانشگاه لرستان گفت: 5 عضو هیات علمی این دانشگاه در فهرست دانشمندان برتر دنیا قرار گرفته اند

به گزارش قاب خبر: خسرو عزیزی اظهار کرد: این ارزیابی بر اساس اطلاعات جدید نمایه استنادی معتبر اسکوپوس (scopus) انجام و منتشر شده است.

وی ادامه داد: بر این اساس دکتر محسن ایزدی در گروه آموزشی مهندسی مکانیک و پلیمر دانشکده فنی و مهندسی، دکتر امیرحمزه حقی آبی در گروه آموزشی مهندسی کشاورزی، علوم آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دکتر علی فرمانی در گروه آموزشی برق الکترونیک دانشکده فنی و مهندسی، دکتر سعید فرهادی در گروه آموزشی شیمی معدنی و دکتر یعقوب منصورپناه در گروه آموزشی شیمی آلی هر ۲ از دانشکده علوم پایه در این فهرست قرار گرفته اند.

وی تصریح کرد: پایگاه اسکوپوس پژوهشگران برتر دنیا را در ۲۲ زمینه علمی و ۱۷۶ زیرشاخه، طبقه بندی و  بصورت بسیار تخصصی دسته بندی می کند.

عزیزی ادامه داد: مقالات اساتید پذیرش شده در این پایگاه همچنین بر اساس تعداد بازدیدها و مطالعات انجام شده رتبه بندی می شود.

اسکوپوس یکی از نمایه‌های استنادی معتبر و شناخته‌شده‌ و اطلاعات کتاب‌شناختی حدود ۶۰ میلیون سند را در خود جمع‌آوری کرده ‌است.

این پایگاه اطلاعات محصولات حدود پنج هزار ناشر علمی را از سراسر جهان در خود جای داده‌ و در مجموع اطلاعات ۱۶ هزار و ۵۰۰ مجله علمی پژوهشی را نمایه کرده‌ است.