اطلاعیه مخابرات منطقه‌ لرستان در خصوص عملیات برگردان

مخابرات منطقه‌ لرستان در خصوص عملیات برگردان در شهرستان کوهدشت اطلاعیه ای صادر نمود.

به گزارش قاب خبر: در این اطلاعیه آمده است که به ‌دلیل عملیات بروز رسانی و ارتقاء تجهیزات مخابراتی در ایستگاه تپه بلوران کوهدشت ، روز چهارشنبه مورخه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۰ از ساعت یک دقیقه بامداد به مدت ۵ ساعت امکان ایجاد اختلال و قطعی در سایت های همراه و دیتا و تلفن ثابت بخش درب گنبد،سایت های همراه بخش مرکزی کوهدشت شمالی،سایت چغاپیت و قبله بخش طرهان و سایت های شورابه و ریشبر بخش کوهنانی بوجود خواهد آمد.