اطلاعیه شرکت مخابرات منطقه لرستان

کلیه خدمات تلفن ثابت و اینترنت پر سرعت مخابرات منطقه لرستان در دفاتر پیشخوان دولت ارائه می شود.

به گزارش قاب خبر: در راستای مشتری مداری و ارائه خدمات مطلوب به مشتریان ، کلیه خدمات تلفن ثابت و اینترنت پر سرعت مخابرات منطقه لرستان در دفاتر پیشخوان فعال در سطح استان لرستان ارائه می گردد .