اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان لرستان

شرکت آب و فاضلاب لرستان طی اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به کاهش دما در روزهای پیش رو و احتمال یخ زدگی لوله و کنتورهای آب منازل، انجام اقدامات پیشگیرانه در جلوگیری از یخ زدگی کنتور توسط شهروندان (شهر و روستا) تأکید می شود.

به گزارش قاب خبر: عمده حوادث یخ زدگی، تأسیسات مربوط به کنتور و لوله‌های آب داخل منازل است که به راحتی قابل پیشگیری است.

شهروندان می توانند با پوشاندن دور کنتور به وسیله پشم شیشه یا گونی، در محفظه کنتور و عایق بندی لوله‌های آب در فضای باز ساختمان از هرگونه حادثه ای جلوگیری نمایند.