اطفاء حریق مغازه فروش دخانیات در خیابان اسدآبادی

مدیرعامل سازمان آتشنشانی شهرداری خرم آباد گفت: مغازه فروش دخانیات در خیابان اسدآبادی دچار حریق شد.

به گزارش قاب خبر: حمید علیرضایی افزود: در این حادثه یک باب مغازه فروش دخانیات دچار آتش سوزی شده بود و شعله‌های آتش در حال سرایت به اطراف بود.

وی ادامه داد: با اطلاع رسانی به موقع شهروندان و سرعت عمل آتش نشانان ،حریق در کوتاه‌ترین زمان ممکن اطفا و از ایجاد خسارت بیشتر، جلوگیری به عمل آمد.