اضافه شدن ۲۰۶ هکتار به مجموع شهرک های صنعتی لرستان

 مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان گفت: ۲۰۶ هکتار به مجموع شهرک‌های صنعتی استان اضافه شده است.

فرزاد محمدی گفت: قرار است ۳۵۰ هکتار به مجموع منطقه ویژه اقتصادی ازنا اضافه شود که تحقق این امر تسهیلگری مقامات را می‌طلبد.

وی ادامه داد: در حوزه شهرک‌سازی و کارهای زیربنایی، اقدامات خوبی در شهرک‌های صنعتی استان انجام شده است.

محمدی عنوان کرد: در موضوع تملک‌ها، با رشد خوبی نسبت به سال قبل مواجه بودیم به‌طوری که یکی از عارضه‌ها در حوزه شرکت شهرک‌های صنعتی موضوع اراضی در اختیار بود و در مدتی که من مسؤولیت گرفتم ۲۰۶ هکتار به مجموع اراضی شهرک‌های صنعتی استان اضافه شد. از اراضی مستثنیات این زمین‌ها تملک شدند.
وی بیان کرد: لرستان با داشتن شرایط توپوگرافی و کوهستانی بودن اراضی، منابع ملی ندارد و اگر داشته باشد به علت شیب تندی که اراضی دارند، قابلیت استفاده برای شهرک‌ را ندارد. بنابراین ناچار به استفاده از اراضی مستثنیات بودیم که این کار، موانعی را دارد؛ اما با این وجود ۲۰۶ هکتار به مجموع اراضی شهرک‌های صنعتی استان اضافه شد.
محمدی اضافه کرد: به‌لحاظ اراضی، جایگاه خوبی در کشور نداشته‌ایم و باید تا جایی که مقدور است هم از منابع ملی و هم از مستثنیات استفاده شود تا این نقیصه برطرف شود.