استعداد سنجی یک هزار و ۲۷۲ نفر در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی لرستان

مدیر اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی لرستان گفت: استعداد سنجی یک هزار و 272 نفر در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی لرستان انجام شده است.

به گزارش قاب خبر: رحیم بیرانوند افزود:‌ از این تعداد استعداد سنجی ۹۱۲ نفر زن و ۳۶۰ نفر مرد انجام شده است.

وی تصریح کرد: مرحله استعداد سنجی متقاضیان طرح ملی مشاغل خانگی با هدف شناسایی توانمندی ها و مهارتهای متقاضی در زمینه کسب در زمینه کسب و کار مدنظر، تجارب، بازار و فروش، مدرک تحصیلی مرتبط، سوابق کار، انگیزه و خلاقیت انجام شد.

بیرانوند اظهار کرد: بعد از فرایند استعداد سنجی تمام اطلاعات موجود در پرسشنامه بطور جداگانه هم بصورت فایل اکسل و هم بصورت نموداری استخراج خواهد شد و در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها جهت انجام کیفی طرح مورد استفاده قرار خواهد گرفت.