استاندارد سازی ۶۰۰ کلاس درس در دست اقدام

اختصاصی قاب خبر: معاون اجرایی و نظارت اداره کل نوسازی مدارس لرستان نیز در نشست با اصحاب رسانه، بیان کرد: ۶ هزار و ۵۴۲ کلاس درس استان استاندارد سازی شده است.

به گزارش اختصاصی قاب خبر: اصغر آقایی چگنی افزود: استاندارد سازی ۶۰۰ کلاس درس در دست اقدام است، امیدواریم استاندارد سازی یک هزار و ۶۷۶ کلاس دیگر نیز تا پایان دولت انجام شود.

وی تصریح کرد: استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس از سال ۹۲ و همزمان با کشور در دستور کار قرار گرفت، ۸ هزار و ۸۱۸ کلاس درس نیازمند استاندارد سازی سیستم گرمایشی بودند.

وی اظهار کرد: از سال ۹۲ تا ۱۴۰۱ ، سیستم گرمایشی ۶ هزار و ۵۴۲ کلاس درس استان استاندارد سازی شده است.

معاون اجرایی و نظارت اداره کل نوسازی مدارس لرستان گفت: برای سال ۱۴۰۱ هم استاندارد سازی ۶۰۰ کلاس درس را در دست اقدام داریم.

آقایی چگنی بیان کرد: برنامه این است که در صورت تامین اعتبار یک هزار و ۶۷۶ کلاس درس دیگر تا پایان دولت سیزدهم استاندارد سازی شوند.