ارتقاء سواد رسانه ای از مهمترین نیازهای امروز دانش آموزان

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامیاستان لرستان گفت: ارتقاء سواد رسانه ای از مهمترین نیازهای امروز است که می تواند در قالب دروس آموزشی در مدارس و از میان دانش آموزان آغاز شود.

به گزارش قاب خبر: احمد حسین فتایی در دیدار با اعضای هیات رییسه مجلس دانش آموزی استان، افزود: دانش آموزان به دلیل قرار داشتن در سنین نوجوانی و حضور بیشتر در سطح جامعه، می توانند بسیار بهتر از مسئولین، آسیب های اجتماعی را درک کرده و با تکیه بر آموزش های درست و اصول تربیتی خانواده، به خوبی با آن مقابله نمایند.

وی تصریح کرد: ایده تشکیل مجلس دانش آموزی در راستای رسیدگی و مرتفع ساختن نیازهای این قشر سرنوشت ساز بسیار مفید و کارگشاست و اعضای هیات رییسه این مجلس در استان باید مطالبه گر نیازمندی های دانش آموزان استان از مسئولین باشند.

فتایی افزود: شناسایی و کشف استعدادهای ویژه فرهنگی و هنری در میان دانش آموزان یکی از اصلی ترین وظایف اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش است که در قالب همکاری و تفاهمنامه های متعدد، در حال پیگیری است و از سازمان دانش آموزی و مجلس دانش آموزی استان می خواهیم در این زمینه نیز همکاری لازم را داشته باشند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تصریح کرد: بسیاری از دغدغه های مطرح شده توسط شما از جمله موضوع رسیدگی به آسیب های اجتماعی و افزایش سرانه مطالعه در قالب دستورکار در جلسات شورای فرهنگ عمومی استان مطرح و مصوبات ویژه ای در این راستا به تصویب رسیده که پس از اجرای کامل و دقیق می تواند بخشی از مشکلات و کاستی های این دو حوزه مهم را مرتفع سازد.