وزارت کشور حق اشتباه ندارد

اختلاف فاحش انتخاب وزارت کشور با معیارهای استاندار مورد نظر رئیس جمهور برای لرستان

نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی گفت:   انتخاب وزارت کشور با معیارهای استاندار مورد نظر ریاست جمهوری برای لرستان اختلاف فاحش دارد ، اجازه این اشتباه را به وزارت کشور نخواهیم داد .

به گزارش قاب خبر: مرتضی محمودوند با اشاره به زمزمه انتخاب فردی که سابقه کار اجرایی ندارد به عنوان استاندار لرستان ،گفت: مجمع نمایندگان استان در مقابل این انتخاب سکوت نخواهند کرد.

نماینده مردم خرم آباد تصریح کرد: آمار بالای ببکاری،فقر،فلاکت و پروژه های بر زمین مانده لرستان را فرصتی برای اتلاف وقت و آزمون و خطا نیست لذا قاطعانه از وزارت کشور و در راس آن ریاست جمهوری خواهان انتخاب استانداری قوی و کارآمد هستیم .

محمودوند ادامه داد: خبرهایی از وزارت کشور مبنی بر انتخاب فردی که یک روز سابقه کار اجرایی و عمرانی ندارد برای لرستان به گوش می رسد که اگر واقعیت داشته باشد به شدت با آن مخالفت خواهیم کرد .

وی افزود: لرستان از قافله توسعه عقب مانده و جبران این عقب ماندگی نگاه ویژه و انتخاب ویژه تری را می طلبد که اگر چنین نشود همگام با مردم لرستان اعتراض خود را تا وزارت کشور خواهیم برد.