اختصاص اراضی دانشگاه خرم آباد به نهضت ملی مسکن

معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران طبق شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب کرد تا اراضی مازاد دانشگاه خرم‌آباد و سایر اراضی دولتی برای اجرای طرح تولید مسکن استفاده شود.

به گزارش قاب خبر: فرزانه صادق‌ مالواجرد، این شورای عالی در اجرای ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن، با عنایت به ضرورت استفاده از اراضی مازاد در اختیار مؤسسات و دستگاه‌های دولتی و…، مقرر می‌کند با پیگیری مستمر اداره کل راه و شهرسازی و تحت نظارت استاندار لرستان، اراضی مازاد تحت‌ اختیار دانشگاه لرستان (خرم آباد) و سایر اراضی دولتی داخل محدوده شهرهای این استان جهت تأمین مابقی اراضی مورد نیاز قانون مذکور مورد استفاده قرار گیرد.

مصوبه شورا را با موضوع مغایرت اساسی طرح جامع شهر نورآباد لرستان (الحاق ۷۸ هکتار اراضی دولتی به محدوده شهر جهت طرح جهش تولید مسکن) ابلاغ کرد.

در متن مصوبه آمده است: شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۴ آبان ۱۴۰۰ خود، موضوع ” الحاق ۷۸ هکتار اراضی دولتی موسوم به الفت آباد به شهر نورآباد – جهت اختصاص به امر مسکن مطابق قانون جهش تولید مسکن” مصوب جلسه مورخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان لرستان را با توجه به صورتجلسه مورخ ۱۹ مهر ۱۴۰۰ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرد:

۱- با عنایت به اینکه بنا به اذعان مشاور تهیه‌کننده طرح به دلیل شرایط توپوگرافی اراضی امکان بارگذاری صرفاً در حدود ۴۰.۵ هکتار از سایت فراهم است، ضمن موافقت با الحاق این بخش از اراضی مقرر می‌کند مابقی اراضی تحت کاربری پارک و فضای سبز در حریم شهر تثبیت شود

۲ -طرح آماده‌سازی اراضی الحاقی با لحاظ شروط زیر تهیه و به تصویب کمیسیون ماده پنج استان برسد

-بستر و حریم کلیه آبراهه‌های متداخل با سایت دقیقاً مطابق نظر آب منطقه‌ای استان در نقشه لحاظ شود

-سرانه‌های خدمات هفت‌گانه پشتیبان سکونت حداقل به اندازه سرانه‌های مصوب طرح جامع تأمین شود

– رعایت الزامات و ملاحظات پدافند غیر عامل خصوصاً در نظام همجواری کاربری‌ها الزامی است

ضمناً