احیا واحدهای راکد و تعطیل شده برای برگرداندن مشاغل از دست رفته

قاب خبر: مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان بیان کرد: توسعه واحدهای صنعتی، احیای واحدهای راکد، حفظ واحدهای موجود و استفاده از ظرفیت خالی واحدهای صنعتی از مهمترین برنامه‌های این شرکت در سال جاری است.

به گزارش قاب خبر: فرزاد محمدی بیان کرد: تلاش می‌کنیم با احیای واحدهای تولیدی در سطح شهرکها و نواحی صنعتی استان  و به کارگیری سرمایه‌های راکد استان، زمینه های اشتغال فراهم شود.

وی اظهار کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی استان به صورت کارشناسی شده مشکلات واحدهای راکد و غیرفعال لرستان را احصاء کرده و به صورت نوبه‌ای جهت احیاء این واحدها، مسایل آن‌ها را در این کارگروه و دیگر کارگروه‌های استانی و کشوری مطرح کرده و تا حصول نتیجه پیگیر امور خواهد بود.

محمدی گفت: از جمله مصوبات مهم جلسه استقرار نماینده بسیج مهندسین استان در محل فرمانداری شهرستان کوهدشت جهت پیگیری موارد و مسایل مرتبط با واحدهای صنعتی  برای رفع موانع در شهرک صنعتی کوهدشت و ناحیه صنعتی خوشناموند می باشد .

محمدی با اشاره به اینکه در بین واحدهای تعطیل و راکد استان، اشتغال‌زایی بسیار زیادی از دست رفته است، اظهار کرد: سرمایه‌های میلیاردی راکد و بلوکه شده که می‌توان از آن‌ها در توسعه تولید، اشتغال‌زایی و تولید ثروت در استان استفاده کرد.

وی تصریح کرد: طرح‌های نیمه تمام راکد یکی از موضوعاتی که در سال جاری برای آن برنامه‌ریزی و آن را دنبال می‌کنیم که یا خود سرمایه‌گذار را کمک و ترغیب به اتمام طرح کند و یا سرمایه‌گذار جدیدی برای آن بیاوریم.