احیای ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار جنگل در لرستان

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان گفت: ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار از جنگل‌های زاگرس با کاشت گونه‌های جنگلی و نهال‌های مناسب در این استان احیا و بازسازی می‌شود.

به گزارش قاب خبر: شیرزاد نجفی اظهار کرد: ۲میلیون و ۸۰۰ هزار اصله نهال در هشت نهالستان لرستان تولید شده و آماده کاشت است.

وی ادامه داد: کاشت گونه‌های مرغوب، نیازمند نگهداری و مراقبت است به همین دلیل نقاط شناسایی‌شده دارای طرح و نگهبان خواهد بود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان عنوان کرد: پویش مردمی جنگل کاری تا هفته منابع طبیعی با مشارکت مردم، انجمن‌های زیست‌محیطی و جوامع محلی ادامه دارد و امید می رود جشن احیا و بازسازی ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار اراضی جنگلی در لرستان برگزار شود.