احداث پارک در سطح مناطق همراه با فضای ورزشی

شهردار خرم آباد گفت:  یکی از مهمترین برنامه های شهرداری به احداث پارک در سطح سه منطقه با در نظر گرفتن فضای ورزشی معطوف شده است.

به گزارش قاب خبر: سعید فتوحی افزود: با توجه به روند گسترده واکسیناسیون و وجود احتمال خاتمه شرایط کرونا در سطح جامعه ، ارتقا نشاط اجتماعی و ترغیب مردم به ورزش یکی از برنامه ها است.

وی ادامه داد: به همین منظور، احداث پارک در سطح سه منطقه با در نظر گرفتن فضای ورزشی معطوف شده است.

 

فتوحی اظهار کرد:  در سطح هر سه منطقه اگر زمینی با کاربری فضای سبز وجود داشته باشد، قطعا تبدیل به پارک محله ای خواهد شد.

 

شهردار خرم آباد عنوان کرد: بی تردید توسعه فضای سبز و احداث پارک یکی از نیازهای اصلی شهروندان به شمار می رود، و ما با درک این موضوع در حال حاضر مشغول آماده کردن پارک یاس و پارک مدافعان سلامت هستیم، این دو پارک در منطقه یک و سه تا یک ماه آینده افتتاح خواهند شد.

وی تاکید کرد: در دستور کارمان اصلاح ساختار پارک اسدآبادی را قرار داده ایم، در حال حاضر پیمان کار تحت قراردادمان مشغول کارهای عمرانی است.

شهردار خرم آباد گفت: با همکاران حوزه عمران جلساتی در خصوص تغییر ساختار و اصلاح شرایط پارک تپه سرچشمه( مطهری) داشته ایم، و در آینده ای نزدیک طرح جدید این پروژه را شروع می کنیم