احداث درمانگاه در بیمارستان تامین اجتماعی خرم آباد

مدیر درمان تامین اجتماعی لرستان گفت: درمانگاه در بیمارستان تامین اجتماعی خرم اباد احداث می شود.

به گزارش قاب خبر: امین بهاروند ادامه داد: طرح احداث درمانگاه در بیمارستان تامین اجتماعی خرم آباد تصویب شده است.

وی تصریح کرد: این پروژه در ۴۵۰۰ متر زیربنا و با بودجه ای بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال در آینده ای نزدیک کلنگ زنی و احداث خواهد شد.