گفتگو با رئیس مرکز ملی خشکسالی کسی که پاییز خشک را برای ایران پیش‌بینی کرده است

احتمال پاییز پر بارش فقط ۱۰ درصد است

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی می‌گوید پیش‌بینی‌های هواشناسی فقط پیش‌بینی است و ممکن است ابر و باد و مه خورشید و فلک دست به دست هم بدهند و خشکسالی را تبدیل به ترسالی کنند.

 

به گزارش قاب خبر: احد وظیفه تصریح می کند: احتمال خشک بودن پاییز و زمستان امسال ۶۰درصد است و احتمال پربارش بودن‌شان فقط ۱۰درصد که ما هرکدامش را که قبول کنیم چون ساکن فلات ایرانیم خبری بد برایمان به‌شمار می‌رود.