اجرای طرح آموزش ایمنی مدارس حاشیه راه شهرستان دلفان

طرح آموزش و ارائه تجهیزات ایمنی به دانش‌آموزان مدارس حاشیه راه در دلفان برگزار شد.

به گزارش قاب خبر: ضمن آموزش نکات ایمنی عبور و مرور به دانش‌آموزان، ۸۰ عدد اقلام ایمنی و تشویقی نیز بین آنها توزیع شد.