اجرای بیش از ۳۰۰ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز

مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان از اجرای بیش از ۳۰۰ کیلومتر خط تغذیه و شبکه توزیع گازرسانی در سطح استان لرستان در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ خبر داد .

به گزارش قاب خبر: کرم گودرزی افزود: طی ۶ ماهه نخست سالجاری، بیش از ۲۶۰ کیلومتر شبکه توزیع گاز و ۴۶ کیلومتر خط تغذیه گاز در مناطق شهری و روستایی استان اجرا شده است .

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان لرستان از حیث کوهستانی بودن و صعب العبوری و شرایط سخت عملیات اجرایی پروژه های گازرسانی افزود: شرایط ویژه جغرافیایی استان لرستان واجرای ایمن و استاندارد پروژه ها ، عملیات اجرایی را بصورت خاص می طلبد.

گودرزی بیان کرد: شرکت گاز استان لرستان از تمامی تجارب، امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی استفاده نموده تا خدمات این شرکت در جهت رفاه عمومی مردم به همه مناطق استان گسترش یابد.

وی اظهار کرد: شرکت گاز همراه با توسعه کمی شبکه گازرسانی در استان ، افزایش کیفیت خدمت رسانی مطلوب و رضایتمندی مشترکین عزیز را به طور مستمر و همراه با پاسخگویی در دستور کار خود قرار داده است.